Foredrag og Events

Her kan du læse mere om de Demens-events Tina er med til at arrangere, om de events Tina inviteres til at deltage i, og om muligheden for at få Tina ud og afholde foredrag.

Giver Din Forening Kaffen?

Kære forening

I den kommende efterårs/vintersæson 2022/2023 kan din forening booke et gratis foredrag med Demenskonsulenten.dk Jeg udbyder ialt 5 gratis foredrag, som bookes efter først til mølle-princippet. 

Er din forening i gang med at planlægge aktiviter for den kommende efterårs/vintersæson? Grib chancen for at tilbyde jeres medlemmer  en inspirerende eftermiddag/aften, i selskab med Danmarks private demenskonsulent.  

Praktisk info:

Foredraget er et dialog-foredrag, hvor der er mulighed for spørgsmål. Varighed 2 timer incl pause . Da jeg tegner undervejs, har jeg brug for whiteboard eller flipover med papir. Tusser medbringer jeg selv. 

PS: Det er op til jer om I vil tage entré.

VINIMENS

En sensommeraften sad jeg med en god veninde og nød et glas køligt vin, vi talte frem og tilbage om livet med demens.
Pludselig spurgte min veninde “Kan man kombinere vinsmagning og foredrag om demens?”. Jeg behøvede ikke tænke længe over det, for ja, det kan man.

Og på ganske kort tid blev Vinimens til.

Vinimens består af en vinsmagning, hvor dine smagsløg bliver pirret af 6 forskellige bulgaske vine, for til sidst at blive kærtegnet af en lille likør til kaffen.
Ved hver oplevelse dine smagsløg bliver sendt ud på af vinene, bliver dine ører virvlet ind i fortællingen om “demens i glimt” .

Oplev Vinimportøren Anne-Mette Storm med sine bulgarske vine, og Demenskonsulenten Tina Jenny Kjeldsen med sine fortællinger “Demens i glimt” når de invitere til Vinimens på Blæsenborg Haverefugium.

Foredrag 

Med 20 års erfaring inden for ældreområdet og demens, er Tina Jenny Kjeldsen en person, som virkelig brænder for at skabe en forståelse for, at livet er værd at leve, også med demens.
Der er altid hjælp at hente.

Tinas formidling er jordnær og underholdende. Den er inspirerende, opløftende, tankevækkende og efterlader deltagerne opløftede og afklarede.

Hendes foredrag vil altid tage udgangspunkt i de deltagere, der er til stede. Det vil være jordnært og let forståeligt. Med humor og underholdning, formidler Tina teorier og metoder om demens, der skal inspirere deltagerne til eget brug. Foredragene er både for private og for professionelle.

Tina er kendt for at være praksisnær, og med et udgangspunkt der siger ”der findes ingen tabuer”, er hun ikke bange for at gå tæt på og tale med om det, der kan være svært. Hun siger tingene uden at pakke dem ind, og gør det på en måde, så du og dine kommer til at føle jer i trygge hænder.

Tina udbyder derfor flere forskellige foredrag, som alle har det til fælles, at de tager afsæt i det virkelige liv, i deltagernes input, og i de oplevelser hun har haft gennem sin karriere, og gennem hendes arbejde med pårørende.

Et foredrag med Tina Jenny Kjeldsen vil give dig:

  • Afsæt i det virkelige liv
  • En formidling der er jordnær og til at forstå
  • En værktøjskasse fyldt med redskaber
  • Mental styrkelse 

Nærvær, humor og demens - At være klovn uden forestilling

Det er som om den skæve, naive, ærlige og kærlige tilgang til livet, rammer ind i noget alment menneskeligt.

Rejsekufferten åbnes og magien slippes ud.  Du bliver vidende til hvordan nærvær og humor kan forvandle en trist dag, til en dag fyldt med glæde, leg og latter.

Dette foredrag er for dig der gerne vil have den korteste vej til et smil med hjem. Du får inspiration til redskaber, legetøj og metoder, der kan bringe smil ind i livet med demens.

Ved hjælp af kropssprog, nærvær og humor, skabes en ”her og nu bobbel”. Det er så smukt og livsbekræftende, når det lykkes at skabe en kærlig og tryg samhørighed.

Det er vidunderligt at finde måder at være sammen på.  “Klovnen” er for de fleste kendt fra barndommen, når cirkus kom til byden – en glad, sjov, forventningsfuld og lykkelig følelse.  

Jeg kommer med to kufferter,  hvor jeg forvandler mig til “Ludovika”, og viser hvordan mennesker med selv svær demens, er lige derinde, hvor altid er glæde, latter og kærligheden i at være sammen. 

Praktisk info

Varihed: 2 timer incl 20 minutter pause

Forvandlingen vare 45 minutter, herefter mulighd for at “lege med, røre og gøre” samt besvarelse af spørgsmål

Pris: 5000 kr. + kørsel/bro

Gør det trygt at glemme

I dette livsbekræftende foredrag, får du et sjældent kig ind i hjernen med demens. Du vil opleve, hvilken betydning det har for en hjerne med demens, at der bygges bro fra ”loose it” til ”use it”.

Hvordan kan viden om rutiner, fra du står op til du går i seng, være en vigtig viden for dig der yder pleje og omsorg?

Når du bliver spurgt ”hvad kan jeg hjælpe dig med? ”, har du undret dig over, at du ikke også bliver spurgt ”hvordan plejer du at gøre det”

Gennem livet danner vi personlige rutiner, som gør det lettere for os at komme gennem dagen, uden hjernen bruger for meget energi, og det er ganske hjernesmart.

Måske har du oplevet at komme hjem fra arbejdet, for så at undre dig over hvordan? Du har dannet en rutine ved at køre samme vej hjem mange gange, din hjerne har trampet en sti, og sparet på energien. Det er hvad en normal hjerne gør.

Men hvad sker der, når hjernen rammes af en demenssygdom, og evnen til at udføre daglige rutiner, forsvinder i samme tempo som demenssygdommen udvikler sig?

Hvordan kan du hjælpe andre, med at hjælpe dig, til et aktivt liv med demens?

Praktisk info:

Varighed 2 timer incl pause

Pris: 5000 kr + kørsel/bro

Foredraget udbydes også som heldags workshop, kontakt mig for nærmere info.