OM DEMENSKONSULENTEN

6_image_konsulentDemenskonsulenten tilbyder foredrag, undervisning og konsulentbistand til alle med relation til mennesker med en demenssygdom. Indsatserne tilpasses deltagernes ønsker og behov og tager udgangspunkt i deres faglige og personlige kompetencer, ligesom der lægges vægt på, at kursisternes nye viden kan omsættes til den virkelighed, de arbejder og færdes i.

Konceptet Erindringsdans® – målrettet mennesker med svær demenssygdom – er udviklet af Demenskonsulenten i 2007. I samarbejde med blandt andre Alzheimerforeningen og med økonomisk støtte fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” er Erindringsdans® nu etableret i halvdelen af Danmarks kommuner.

Demenskonsulenten er en privat virksomhed ejet af Susanne Rishøj, hvis værdigrundlag bygger på, at mennesker med demens i samvær med andre skal støttes i at anvende aktuelle færdigheder og opleve et meningsfuldt liv.

Om Susanne Rishøj

Sygeplejerske, SD og merkonom i personaleadministration og -ledelse. Systemisk anerkendende coach.
Susanne har mangeårig erfaring på demensområdet som forskningssygeplejerske på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, konsulent i et tværfagligt demensteam, leder på plejehjem og som telefonrådgiver i Alzheimerforeningen. Siden 2007 har hun været selvstændig i Demenskonsulenten.

Susanne underviser på plejecentre samt uddannelsesinstitutioner og har konsulentopgaver for VISO under Socialstyrelsen. Endvidere har hun skrevet artikler til tidsskrifter og fagblade om demenspleje. Endelig er Susanne idéudvikler og ejer af konceptet Erindringsdans®.

 

Modtager af Alzheimer-forskningsfondens kliniske forskningspris 2017

På den internationale Alzheimerdag d. 21. september 2017 modtog Susanne Rishøj Alzheimer-forskningsfondens kliniske forskningspris 2017. Prisen skal blandt andet bruges til mere forskning i effekten af Erindringsdans® for mennesker med demens. Der var en stor tak til Alzheimerforeningen, de 900 Erindringsdansinstruktører, der har gjort det muligt at få sat dansen i gang i 81 kommuner og alle beboere, pårørende og frivillige på over 500 plejecentre.

Begrundelsen for tildelingen af prisen lød: 
Susanne Rishøj Olsen modtager prisen for sin mangeårige indsats i arbejdet for demens. Hun har ydet en enestående indsats i forskning, rådgivning og behandling inden for demensområdet gennem flere årtier. Prisen gives ikke mindst for hendes udvikling af konceptet Erindringsdans, som er et tilbud målrettet mennesker med svær demens. Konceptet bygger på reminiscensmetoden, hvor dans og musik fremkalder minder og er med til at skabe sociale relationer og give fysisk træning. I samarbejde med Alzheimerforeningen har Susanne Rishøj været med til at uddanne over 900 Erindringsdansinstruktører, som i over 80 kommuner nu kan sørge for at sprede glæde og aktivitet på plejehjemmene.
Susanne har gennem karrieren været drivkraften i flere projekter, som har haft til formål at styrke indsatsen indenfor demensområdet gennem bedre opsporing, udredning og behandling. Blandt andet med undervisning af praktiserende læger i projektet HUSK.
Susanne har været med til at dokumentere sine aktiviteter i talrige publikationer, både i internationale peer-reviewed journals, i artikler i fagblade og til lægfolk.

 

X